BomberS

 • Texte/Text/Texto : Jean-Benoît Patricot
 • Traduction/Traducció/Traducción : Jordi Vilà
 • Publié le/Publicat el/Publicado en : Juin 2023
 • Ella es va construir una història d'amor amb un bomber atractiu. Ell es va divertir amb ella, fins al punt d'oferir-la als altres. És una noia mentalment limitada. Diuen que és una noia mentalment limitada. Com es pot dir "no" si no es troben les paraules per fer-ho? Durant el judici, quin valor té la paraula d'una noia mentalment limitada contra la d'un bomber? Una obra "a porta tancada" terrible i esgarrifosa.

  Ella se construyó una historia de amor con un bombero atractivo. Él se divirtió con ella, llegando hasta a ofrecerla a los demás. Es una chica mentalmente limitada. Dicen que es una chica mentalmente limitada. ¿Cómo se puede decir "no" si no se encuentran las palabras para ello? Durante el juicio, ¿qué valor tiene la palabra de una chica mentalmente limitada contra la de un bombero? Una obra "a puerta cerrada" terrible y estremecedora.

  Elle s'est construit une histoire d'amour avec un beau pompier. Lui s'est amusé avec elle, jusqu'à l'offrir aux autres. C'est une fille limitée. Ils disent que c'est une fille limitée. Mais, comment fait-on pour dire non si l'on n'a pas les mots ? Lors du procès, que vaut la parole d'une fille limitée contre celle d'un soldat du feu ? Un huis clos terrible et haletant.


La Màgia Lenta

 • Texte/Text/Texto : Denis Lachaud
 • Traduction/Traducció/Traducción : Joan Casas
 • Publié le/Publicat el/Publicado en : Février 2022
 • El senyor Llobet, falsament diagnosticat deu anys abans d'esquizofrènia, podrà per fi reconciliar-se amb ell mateix. Restitueix el dolor però també la llum. "La Màgia lenta" ens porta al món de la cura psicoanalítica, ressegueix les relacions entre el que és norma social i la psiquiatria, tot explorant les fantasies d'un home.

  El señor Llobet, falsamente diagnosticado 10 años antes de esquizofrenia, podrá por fin reconciliarse con él mismo. Restituye el dolor pero también la luz. "La Magia lenta" nos lleva al mundo de la cura psicoanalítica, dibuja las relaciones entre la norma social y la psiquiatría, explorando las fantasías de un hombre.

  Monsieur Louvier, diagnostiqué à tort dix ans auparavant comme atteint de schizophrénie, va enfin pouvoir se réconcilier avec lui-même. Il en restitue la douleur mais aussi la lumière. La Magie lente nous plonge dans la cure psychanalytique, dessine les rapports entre norme sociale et psychiatrie en explorant les fantasmes d'un homme.

 • On comprar-lo?/¿Dónde comprarlo?/Où l'acheter ?

Festival Oui ! > 2017-24 FacebookInstagram Instagram © Barna-Bé | Designed by ko